DE FEM NOMINERADE TÄVLINGSFÖRSLAGEN 2013

Efter granskning av de inlämnade förslagshandlingarna i första tävlingsomgången har juryn nominerat fem förslag till en andra tävlingsomgång. Förslagen har på begäran av juryn kompletterats med utförligare presentationer och juryn har gjort studiebesök vid de förslagna byggnaderna och lokalerna och träffat förslagsställarna.

De nominerade är:

Kvinnokliniken MalmöKvinnokliniken, SUS Malmö
Byggnaden innehåller förlossning, neonatalvård, BB-vårdavdelning, gynekologisk mottagning, operationsavdelning, pre/postop, gynekologisk vårdavdelning, öppenvårdsmottagningar samt reproduktionsmedicinskt center (RMC).
Yta: 18 200 m2 varav nybyggnad 6 500 m2.
Färdigställd 2009

Presentation (pdf) >>
Kompletterande textbeskrivning (pdf) >>

Akut och infektion Malmö Akut- och infektionsbyggnaden, SUS Malmö
En högteknologisk byggnad med avancerade tekniska system. Byggnaden har en cirkulär form som präglar den inre miljön och som tillika med en accentuerad färgsättning är väl synlig i stadsbilden.  
Yta: 24 000 m2 (19000 m2 nybyggnad/5000 m2 ombyggnad)
Färdigställd: 2011


Presentation
(pdf) >>
Kompletterande textbeskrivning (pdf) >>

TjörnTubberödshus, Tjörn
Äldreboende i ett våningsplan med lokaler från 1950-talet.
Storlek: 20 lägenheter och ca 30 boende samt ytor för måltider, aktiviteter m.m..
En sammanhängande huskropp där pensionärerna möblerar lägenheterna med sina egna möbler.  Tubberödshus är, enligt det egna konceptet, ett äldreboende med betoning boende – ett hem i första hand.


Presentation
(pdf) >>
Kompletterande textbeskrivning (pdf) >>

Villa Agadir LidingöVilla Agadir, Lidingö
Villa Agadir ligger inom området med AGA:s gamla fabriksbyggnader.
Äldreboende i byggnad med tre våningsplan.
Storlek: 54 lägenheter och ytor för måltider, samvaro m.m.
Yta: 4 089 m2
Färdigställd: 2012Presentation (pdf) >>
Kompletterande textbeskrivning (pdf) >>

 

BrinkåsenBrinkåsen, Vänersborg
Rättspsykiatri och allmänpsykiatri.
Verksamheten med uppgift att vårda och hysa drygt 80 allvarligt psykiskt störda människor
Anläggningen består av 14 sammanlänkade byggnadskroppar till en cirkulär form runt en parkanläggning. Byggnaderna utgör det yttre skalet och inga staket omger anläggningen.
Yta: 18 600 m2
Färdigställd: 2011

Läs mer här (pdf) >>
Kompletterande textbeskrivning (pdf) >>

 

Prisutdelning
Juryn utser vinnaren av Vårdbyggnadspriset 2013 bland de fem nominerade.
Prisutdelning och presentation av priset sker på Forums höstkonferens den 13 november 2013. Förutom äran belönas pristagare med en bronsplakett att sätta upp på byggnaden eller i lokalen.