JURY 2013

 

 

Ordförande
Stefan Anskär Överläkare, Universitetssjukhuset i Linköping

Ledamöter
Ahmed Radwan Arkitekt SAR/MSA
Christer Malmström Arkitekt SAR/MSA
Elisabeth Andersson Fastighetsutvecklare, Region Skåne
Eva Landström Lokalplanerare, Västerbottens läns landsting

Sekreterare
Jacob Cederström Arkitekt SAR/MSA