INLÄMNADE TÄVLINGSFÖRSLAG

De inlämnade förslagen har ett varierande innehåll som förenklat delats upp i olika kategorier.

 

Somatik
IVF, Novum, KS Huddinge
Jubileumskliniken onkologi, SU Göteborg
Neonatalavdelningen, KS Huddinge
O-huset, Universitetssjukhuset i Linköping
Akut- och infektionsbyggnaden, SUS Malmö
Operationsavd. Nord & Syd, Universitetssjukhuset i Linköping
Akutenheten vid Helsingborgs lasarett
V-huset, Universitetssjukhuset i Örebro
Kvinnokliniken, SUS Malmö
Tehuset, SÄS, Borås
Vårdutveckling 2010+ etapp 1 SÄS, Borås
Cancerkliniken, Mälarsjukhuset Eskilstuna
Hus 36, Höglandssjukhuset, Eksjö
Ecmo Centrum, KS Solna
Brännskadecentrum, BRIVA, AS Uppsala
Skene lasarett, ombyggnad till Vård- och hälsocentrum
Palliativt centrum, Uppsala

Psykiatri
Psykiatrins Hus, AS, Uppsala
Rättspsykiatri, Falköping
Rättspsykiatri, Helix, KS Huddinge
Rättspsykiatri, Brinkåsen, Vänersborg
Rättspsykiatri, Rågården, Göteborg

Äldreboende
Backavik, Ale kommun
Kungsgården, Enköping
Vegahusen, Göteborg
Tubberödshus, Tjörn
Rum för hälsa, Stockholm
Villa Agadir, Lidingö

Vårdcentral m.m.
Uddevalla nya vårdcentral
Ängen, Örebro

Allmänna lokaler
Huvudentrén, Sahlgrenska sjukhuset, Göteborg

Kultur
Kulturhuset Spira, Jönköping

Parkering
P-hus, SU Göteborg


FEM FÖRSLAG NOMINERADES

Tävlingsjuryn för vårdbyggnadspriset 2013 utsåg fem förslag som nominerades och gick vidare till tävlingens andra etapp. Fullständiga tävlingshandlingar för dessa fem förslag lämnades till juryn.

Under perioden maj-augusti granskade juryn tävlingshandlingarna, gjorde studiebesök och värderade förslagen.

Priset delades ut den 13 november vid Forums höstkonferens i Stockholm.

De fem nominerade förslagen >>