TIDIGARE STIPENDIATER

 

 

Stipendiater 2013

Anna Anåker, Högskolan Dalarna. Kartläggningsstudie av verksamhetsplaner och dess innehåll och kvalitet när det gäller den fysiska vårdmiljön.

Sophy Sapan Longe-Olsson, Chalmers tekniska högskola. Heart healing. In search of science behind the art of healing environment.

Bilyang Velichkova Docheva, Chalmers tekniska högskola. Hospital architecture as an active medicine.

Susanna Nordin, Högskolan Dalarna. A person-centered design can support accessibility and equality in residential care facilities.

Stipendiater 2012:

Lalla Thord, Centralsjukhuset i Kristianstad. Naturfotons påverkan på patienter och personal.

Michael Apple, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Granska och utvärdera färdigställda intensivvårdsavdelningar. Masterarbete vid högskolan.

Magnus Rönn, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Medverkan vid internationell forskarkonferens i Göteborg 13 – 14 november 2012.

Jeanette Lindahl, Linnéuniversitetet/Centrallasarettet i Växjö. Utvärdering av den fysiska miljön på en akutvårdsavdelning.

Marie Elf, lektor vid Högskolan Dalarna. Presentation av forskningsresultat vid vårdkonferens i Montreal.

Susanna Nordin, doktorand vid Högskolan Dalarna. Presentation av delstudie vid en internationell konferens i Prag.

Tina Andersson, arkitekt. Undersökningsrum inom akutvården – vilken betydelse har närmiljöns utformning?

Bitte Zetterman, sjuksköterska vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, Medicin 5. Välbefinnande för den multisjuke äldre. Utvecklingsprojekt.

Aleksandra Piechota och Sana Rabia, studenter vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Modell för framtidens förlossningsrum/-avdelningar med ett 20 års perspektiv, utvecklings- och forskningsprojekt.

Stipendiater 2011:

Jonas E Andersson, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm. Avhandlingsprojektet: Ageing as a Concept in a Design Process, On Swedish Architecture for Assisted Living

Magnus Rönn, Kungl. Tekniska högskolan, Stockholm. Pilotstudie av förutsättningarna för prekvalificering i arkitektur för vård och omsorg – om strategiska val i tidiga skeden av planerings- och projekteringsprocesser

Roina Cederlund, Löwet ASIH AB. Ansökan om medel för deltagande i Forums höstkonferens i Malmö 2011

Stipendiater 2010:

Inger Broms, Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arkitektonisk planering av sjukvårdsinrättningar med fokus på reduktion av infektionsspridning

Marita Häll Johansson, Landstinget Sörmland. Deltagande i European Congress Healthcare Planning and Design

Stipendier 2009:

Maria Berezecka-Figacz, Chalmers/Arkitektur. En vetenskaplig artikel under titeln Plats som vårdar – utformning av patientrum inom intensivvård.

Sepideh Olausson, Högskolan i Borås. Presentation av abstrakt vid konferens i Vancouver, Kanada. Titel: Photography as a data collection method in Intensive Care.

Isak Runeson och Mikael Rücker, Chlamers/Arkitektur. Studieresa till Japan i samband med examensarbetet: Ny psykiatrisk klinik vid Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Marie ElfMaria Svedbo, Högskolan Dalarna. Utveckling av ett trovärdigt och stabilt instrument för att möta innehållet och kvaliteten i lokalprogram.

Stipendium 2008:

Michael Nilsson, Rehabiliteringsmed. Neurologi, SU, Göteborg. Ämne: Hur kan man förena designmetodik och translationell neuroforskning?

Stipendium 2007:

Inga stipendier delades ut.

Stipendium 2006:

Ebba Högström, KTH, Stockholm. Ämne: Den psykiatriska vårdens arkitektur. En studie av realtionen mellan rum och ideologi i Sverige under efterkrigstiden.

Stipendium 2005:

Joans E. Andersson, KTH, Stockholm. Ämne: Miljöer för boende och vård på ålderns höst. Arkitektur och åldrande i särskilda boendeformer för äldre.

Stipendium 2005:

Josefina Hinnerson, Chalmers

Stipendium 2004:

Katarina Ringstedt, HLLS Arkitekter AB