NUVARANDE STIPENDIATER

 

 

Stipendiater 2015

Sepideh Olausson och Anne Britt Torkildsby för Forskningsprojektet "Patient Comfort in ICU - Designing for Critical Care".

Anna Gyberg för ett forskningsprojekt om vårdmiljöns betydelse för patientsäkerheten i samband med vård av äldre på akutsjukhus.

Helene Berglund för forskningsprojektet “Implementation and evaluation of strategies for patient safety for older people living in ordinary housing with home health care – Design of an intervention study”.

Stipendiater 2014

Magnus Rönn och Jonas E Andersson, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Medverkan och presentation vid internationell forskarkonferens, ARCH 14, i Helsingfors 19-21 november 2014.

Jonas E Andersson, Kungliga tekniska högskolan, Stockholm. Medverkan och presentation på symposium, 22NKG, i Göteborg 25-28 maj 2014.

Franz James, HDK, School of Design and Crafts, Göteborg. Understanding the impact and meaning of furniture and interiors in psychiatric hospitals and prisons.