PROFESSUREN

En av Forums viktigaste uppgifter är stödja forskning genom att sedan 1998 finansiera en professur i vårdbyggnad. Professuren inrättades i maj 1998 och den förste innehavaren var arkitekt SAR Åke Wiklund, Nora.

Sedan hösten 2007 är arkitekt SAR/MSA Peter Fröst vår professor.

1 oktober 2013 påbörjas en ny fas för professuren. Peter Fröst är numera anställd på Chalmers som konstnärlig professor med omfattningen 80 %. Därigenom skapas en utökad och långsiktig lösning i samverkan mellan Forum vårdbyggnad, Västra Götalandsregionen och Chalmers med Chalmers Arkitektur som värdinstitution.

Peter Fröst

Peter Fröst är konstnärlig professor på Chalmers Arkitektur. Sedan 2010 är han där föreståndare för Centrum för vårdens arkitektur (CVA). Här ansvarar han för forsknings- och utvecklingsprojekt. Han är också engagerad i grund- och forskarutbildning inom vårdbyggnadsområdet. Peters professionella erfarenheter är sammansatt av både 30 års praktisk verksamhet som praktiserande arkitekt på SWECO och verksamhet som forskare. I sin forskning har Peter utvecklat ett dialogbaserat arbetssätt för tidiga skeden - designdialoger. Detta har kommit till praktisk användning inom många områden, inte minst inom vårdsektorn. Implementeringen har gett en stor inblick i byggandets överordnade sammanhang och hur man utformar dialogbaserade planeringsprocesser.

Mål och visioner med professuren

Utbildning. Jag vill fortsätta att etablera vård som ett viktigt och utbildningsområde för arkitektstudenterna på Chalmers. Särskilt betydelsefull i studentprojekten är direktkontakten med ”verkliga” problem och brukare. Det är min ambition att stimulera arbetet med att utforma kurser och vidareutbildning för verksamma arkitekter på Chalmers. Det är också viktigt att kunna erbjuda vårdens aktörer, t ex lokalplanerare och fastighetsansvariga, relevanta utbildningar för att förstå och kunna vara aktivt delaktiga i planering och utformning av den fysiska miljön.


Forskning. Jag kommer att ägna arbetet med att formulera realistiska och väl förankrade forskningsprojekt som också är möjliga att finansiera stor uppmärksamhet. Min bakgrund som praktiker och forskare innebär att jag vill vara resultatinriktad och se både tillämpbarhet/nytta och vetenskaplig kvalitet som viktiga mål.