OMVÄRLDSBEVAKNING - PROJEKT - LÄNKAR OCH LÄSTIPS

Den här sidan är avsedd för att presentera intressanta projekt rörande vårdbyggnader. Projekten kommer att presenteras med korta notiser och länkar till projektens webbplatser. Vi vill ha förslag på projekt! Mejla gärna idéer till oss på info@vardbyggnad.se.

Forskningssymposium på Chalmers 2019

Nordisk Arkitekturforskning och Chalmers inbjuder till vårens forskningssymposium på Chalmers, med titeln Approaches and Methods in Architectural Research

Symposiet kommer att genomföras med följande fyra teman:

  1. Material, Building design and programming
  2. Urban, rural and regional landscape
  3. Renegotiating architectural practice and profession
  4. Heritage, conservation and history

Till symposiet kan forskare och verksamma arkitekter anmäla sig. Det går också att anmäla en uppsats till symposiet. Arrangörerna efterfrågar särskillt erfarenheter av tvärfackliga projektsamarbeten inom hus och stadsbyggnad.

Mera information finns här>>

AllAgeHub – forskning, utveckling och innovation för tillgängliga boendemiljöer och välfärdsteknik

I januari 2017 startade uppbyggnaden av AllAgeHub, ett forsknings-, utvecklings- och innovationscenter som främjar tillgängliga boendemiljöer och välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständiga och trygga liv.

Besök AllAgeHubs webbplats>>. Verksamheten finansieras till största delen av Vinnova, Västra Götalandsregionen och tolv GR-kommuner. Hittills har 24 västsvenska aktörer inom offentlig sektor, akademi, näringsliv och civilsamhälle gått samman för att gemensamt etablera AllAgeHub, men fler knackar på dörren och målsättningen är att växa.

Almedalen 2016

Film från årets Almedalsvecka om Upprop Vårdmiljö här>>

Sveriges arkitekter anordnade en seminarieserie där en programpunkt ägnades "Upprop Vårdmiljö där flera av Forums medlemmar är aktiva. Paneldeltagare var: Paul Lindquist (M) fastighets- och investeringslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting, Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, Stockholms Läns Landsting, Maria Ådahl (L), vice ordf i fastighetsnämnden Västra Götalandsregionen, Tommy Lenberg, vd Byggherrarna, Gunda Höckenström, leg sjuksköterska, projektledare, Stockholms Läns Landsting, Lars Jonson, vice vd, Skanska Hus, Jacob Hort, avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL, Charlotte Ruben, arkitekt SAR/MSA och partner, White arkitekter, Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter Moderator: Anna Bergström, arkitekt SAR/MSA, vice VD och partner, BSK Arkitekter

Future hospital design must be patient-centred, not activity led, experts say

Speaking at the second annual European Healthcare Design Conference at the Royal College of Physicians, speakers called for a more patient-centric, holistic approach to service planning and estates improvement.
NKS på Engelsk konferens. Läs artikel här>>

”Nya vårdbyggnader håller inte måttet”

| SvD Just nu pågår den största uppgraderingen av vårdbyggnader i Sverige i modern tid. Det planeras och byggs för runt 90 miljarder, vilket ger en unik möjlighet att utforma läkande miljöer och goda arbetsplatser, baserat på modern forskning och kunskap. Men ekonomiskt kortsiktiga beslut och brist på kompetens hotar kvaliteten, skriver representanter för arkitekter och arkitektbyråer.
Läs mer här>>

Nya Karolinska Solna

Uppgiften för det nya Universitetssjukhuset, som tar emot den första patienten i slutet av 2016, är att bedriva den mest avancerade sjukvården för de svårast sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning. En ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienten.

Information och filmer om NKS finns här>>

Framtidens hälso- och sjukvård i Stockholms Län

Mellan år 2010 och 2020 beräknas befolkningen i Stockholms län öka med 350 000 personer. För att möta framtidens vårdbehov genomför landstinget just nu en av de största satsningarna någonsin inom hälso- och sjukvården. En satsning på totalt 42 miljarder kronor ska resultera i mer vård, bättre lokaler och nya arbetsmetoder. Mer information finns här>>