FORUM VÅRDBYGGNAD ÄR EN FÖRENING SOM

  • stödjer och informerar om utvecklingsarbete, forskning och utbildning inom området fysisk miljö för vård och omsorg
  • erbjuder en mötesplats för verksamhetsansvariga, planerare, praktiker och forskare ökar kunskapen om goda miljöer för vård och omsorg
  • verkar bland annat genom konferenser och seminarier samt genom stimulering av forskning och utbildning.

WELCOME TO THE SWEDISH HEALTH CARE FACILITIES NETWORK

OUR NETWORK

The Swedish Health Care Facilities Network is a forum for organizations and professionals who work with health care facilities. We support, stimulate and inform about research, development and higher education. Our aim is to promote good environments for health care.

Our members are planners, practitioners and researchers. In our network you will find county councils, municipalities, enterprises, architects and researchers who are active in our field.

The Swedish Health Care Facilities Network welcomes new members to apply for membership! We welcome organizations and individual members!

ACTIVITIES

  • We organize two conferences every year, one in fall and one in spring.
  • We support a professorship in health care architecture, currently Professor Peter Fröst, Centre for Healthcare Architecture at Chalmers University of Technology in Gothenburg – more information at www.chalmers.se/en/centres/cva/
  • We invite to thematic seminars in cooperation with Centre for Healthcare Architecture.
  • We award scholarships to students and researchers in our field.
  • We organize two courses for practitioners - about health care facilities and project management in health care facilities. The courses are organized in cooperation with the academies and each course generates 7.5 ETC.

CONTACT

Please contact us if you wish to apply for membership or learn more about our network and our activities at info@vardbyggnad.se

MEDLEMMAR

Medlemmar är landsting, kommuner, arkitektkontor, företag och enskilda personer som är verksamma inom området.

Här finns Forums senaste informationsbrochyr (pdf) >> Vill du skriva ut informationsbladet, klicka på länken härintill, välj liggande A4 och dubbelsidig utskrift.

Forum för vårdbyggnadsforskning fyllde 10 år 2003 och gav ut en jubileumsskrift som finns att hämta här >>
20 årsjubileet inföll 2013 och dokumenterades i en ny jubileumsskrift som finns här >>

MEDLEMSKAP

Forum välkomnar nya medlemmar. Om Du eller Ni är verksamma, som vårdgivare, forskare, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är ni välkomna att ansöka om medlemskap. Läs med på sidan här>> föratt se medlemsförteckning, avgifter och hur men ansöker.

STYRELSEN

Du är välkommen att kontakta oss i styrelsen om det är något som du vill diskutera i vår verksamhet.
Styrelsen hittar du här >>

KANSLI

Morgan Andersson är engagerad som föreningens konsulent. Han erfterträder Gunilla Kullinger.
Hasse Åström är engagerad som webbredaktör.

Mer information finns på kanslisidan >>

ÅRSMÖTE

Här finns handlingarna till våra årsmöten.
Gå till årsmöten >>

INTERNA SIDOR

Login >>