FORUMS ÅRSMÖTEN

Här finns handlingarna till våra årsmöten.
Undertecknade verksamhetsberättelser förvaras i föreningens arkiv.

Gällande stadgar

Stadgar (pdf) >>

Årsmöte 2017

Dagordning
Årsberättelse
Budget 2017
Valberedningens förslag
Verksamhetsberättelse
Justerat årsmötesprotokoll

Årsmöte 2016

Dagordning
Budgetförslag 2016
Verksamhetsberättelse 2015 inklusive revisionsberättelse
Verksamhetsplan 2016-2017
Valberedningens förslag
Justerat årsmötesprotokoll

Årsmöte 2015

Protokoll
Dagordning >>
Budgetförslag 2015
Verksamhetsberättelse 2014 >>

Årsmöte 2014

Protokoll >>
Dagordning >>
Verksamhetsberättelse 2013 >>
Budgetförslag 2014 >>
Verksamhetsplan 2014-2015 >>

Årsmöte 2013

Protokoll (pdf) >>
Dagordning (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2012 (pdf) >>
Verksamhetsplan 2013 >>
Budgetförslag 2013 (pdf) >>

Årsmöte 2012

Protokoll (pdf) >>
Dagordning (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2011 (pdf) >>
Verksamhetsplan 2012-2013 (pdf) >>
Budgetförslag 2012 (pdf) >>

Årsmöte 2011

Protokoll (pdf) >>
Dagordning (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2010 (pdf) >>
Verksamhetsplan >>
Budgetförslag 2011 (pdf) >>

Årsmöte 2010

Protokoll (pdf) >>
Dagordning (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2009 (pdf) >>
Verksamhetsplan 2010-2011 (pdf) >>
Budgetförslag 2010 (pdf) >>

Årsmöte 2009

Protokoll 2009 (pdf) >>
Dagordning (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2008 (pdf) >>
Budgetförslag 2009 (pdf) >>

Årsmöte 2008

Protokoll 2008 (pdf) >>
Dagordning (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2007 (pdf) >>
Verksamhetsplan 2008–2009 (pdf) >>
Budgetförslag 2008 (pdf) >>

Årsmöte 2007

Protokoll 2007 (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2006 (pdf) >>
Verksamhetsplan (pdf) >>
Budget 2007 (pdf) >>

Årsmöte 2006

Protokoll 2006 (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2005 (pdf) >>
Verksamhetsplan (pdf) >>
Budget 2006 (pdf) >>

Årsmöte 2005

Protokoll 2005 (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2004 (pdf) >>
Budget 2005 (pdf) >>

Årsmöte 2004

Protokoll 2004 (pdf) >>
Versamhetsberättelse 2003 (pdf) >>
Budget 2004 (pdf) >>