NYHETSARKIV

Här arkiveras äldre nyheter från Forum Vårdbyggnads startsida.

 

Nyheter 2016

Samlat 2016

Nyheter 2015

Regionalt studiebesök på Neonatal
Presentation av nya styrelsen
Presentation av ny konsulent, Morgan Andersson

Nyheter 2014

Regionalt studiebesök i Trollhättan
Nytt på forskningsfronten
Avtackning av Gunilla Kullinger
Brinkåsen, Vårdbyggnadspriset
UTVÄRDERING AV VÅRKONFERENSEN
Kommuner och landsting i samverkan - Konferens i Stockholm den 21 maj 2014
FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL VÅRKONFERENS OCH ÅRSMÖTE 20 maj 2014
Forums region väst inbjuder till tre intressanta informationsträffar under våren.
2014 är det dags för vårkonferens och årsmöte
Sjukhusutbyggnadskonferens i Trondheim den 20 och 21 mars
LOKALT FORUM GÖTEBORG BJUDER IN TILL TRÄFFAR I JANUARI

Nyheter 2013

2013 Fyller Forum 20-åring och firar på flera sätt
Brinkåsen fick vårdbyggnadspriset 2013
Höstkonferensen 13–14 nov 2013, Stockholm
Ny fas för forums Professur!
Forum representerat under Almedalsveckan i Visby

Nyheter 2011

Ny träff med Lokala Forum-nätverket i Skåne den 5 maj 2011 [2011-04-12]
Forums vårkonferens den 19 maj handlar om landstingens framtidsplanering [2011-01-12]

Nyheter 2010

Seminarium med Roger Ulrich 24 juni 2010 om evidensbaserad design [2010-06-02]
Seminarium i Göteborg 21 maj 2010: Trygga och funktionella livsmiljöer för äldre [2010-05-04]
Världsledande forskare i vårdbyggnad till Chalmers [2010-04-09]
Hur planera vårdbyggnader som stöd för effektiv vård? Konferens 5–7 maj 2010 [2010-03-31]
Lokalt Forum Stockholm–Uppsala bildat [2010-03-30]
Två internationella konferenser om vårdbyggnadsforskning [2010-02-22]
Rapport om sjukhusbyggandet under 1900-talet [2010-02-21]
Forums vårkonferens i Uppsala 20 maj 2010 [2010-02-16]
Peter Fröst: Nu bygger vi upp Centrum för vårdbyggnadsforskning! [2010-01-27]

Nyheter 2009

Nationellt centrum för vårdbyggnadsforskning på Chalmers [2009-12-30]

Lean helathcare: Kunskapskonferens för sjukvården den 16–17 mars 2010 [2009-11-24]
Peter Fröst: Ett intensivt läsår har gått – Nu står forskningen i fokus [2009-09-22]
Presentationer från föreläsningsserien "Architecture for Health Care" [2009-09-22]
Höstkonferensen i Sollentuna 11–12 novmeber 2009 [2009-09-20]
Intervju: Teknikstöd för äldre Elna Hansson Göteborg [2009-08-24]
Intervju: Vårdbyggnadspriset Östra sjukhuset [2009-06-28]
Forums medlemsenkät sammanställd [2009-05-24]
Kurs hösten 2009: Äldres boende – rum för åldrande [2009-05-24]
Micasa Fastigheter anordnar en konferensserie on det framtida seniorboendet [2009-05-07]
R3Nordic 40th Anniversary symposium, 10–12 maj 2009, Göteborg [2009-04-13]
Kursen "Arkitektur för ett åldrande samhälle" på KTH hösten 2009 [2009-04-07]
Forums vårkonferens 2009 äger rum den 13 maj i Göteborg [2009-04-06]
Den fjärde föreläsningen i serien "Architecture for Health Care" 22 april [2009-04-06]
Den tredje föreläsningen i serien "Architecture for Health Care" 25 mars [2009-02-27]
Regional konferens för kommuner i Örebro den 2 april [2009-02-27]
Den andra föreläsningen i serien "Architecture for Health Care" 18 februari [2009-01-28]
Konferens om sjukhusbyggande, Akershus, Norge [2009-01-28]
Föreläsningsserien Architecture for Health Care [2009-01-15]

Nyheter 2008


Medlemsenkät [2008-12-10]
Inbjudan: Belysningsseminarium i Oslo den 17–18 mars 2009 [2008-11-23]
Spelar vårdmiljön någon roll? Göteborg 3 december 2008 [2008-11-11]
Examensarbeten i vårdbyggnad på Chalmers [2008-10-09]
Peter Fröst reflekterar över sitt första år som professor [2008-10-06]
Programmet klart för höstkonferensen i Sollentuna 12–13 november 2008 [2008-09-26]
Teknikdag om vårdhygien och renhetsteknik i Stockholm 2 oktober 2008 [2008-09-15]
Idéseminarium på Tema Grönt i Göteborg den 25 september [2008-08-27]
Industridoktorand i vårdbyggnad på Chalmers [2008-08-17]
Höstkonferensen i Sollentuna 12–13 november [2008-05-21]
Josefina Hinnerson disputerar 30 maj 2008: Att bygga för vård [2008-05-20]
Licentiatarbete om skyddsventilation i operationsrum [2008-05-13]
Seminarium 21 maj om enkelrum i neonatalvården [2008-04-30]
Vårkonferensen i Örebro den 10 april lockade över 100 deltagare! [2008-04-17]

Kurs på KTH: Arkitektur för ett åldrande samhälle [2008-04-16]
Forum har ny webbadress! [2008-03-09]
Äldres boende i dag och i morgon 22–23 april, Falun [2008-02-08]
Vår nya professor presenterar sina tankar om verksamheten [2008-01-22]
Forums vårkonferens 10 april i Örebro [2008-01-18]
Nordisk konferens 7–8 maj i Köpenhamn [2008-01-17]
Forums FoU-program ett stort steg framåt [2008-01-15]