NYTT PÅ FORSKNINGSFRONTEN

Professor Peter Fröst har rapporterat följande lovvärda initiativ från Jönköping:

Landstingsstyrelsen i Jönköpings län har fattat ett viktigt beslut om att inrätta en Forskningsfond för långsiktiga fastighetsinvesteringar inom vårdbyggande. Det innebär att man redan från i år avsätter 0,5 – 1% av sina fastighetsinvesteringar i en forskningsfond. Jönköping gör därmed en pionjärinsats och tar ett steg som är mycket viktigt och inspirerande för kunskapsbygget inom vårdarkitekturen i Sverige. Det innebär större möjlighet att stödja det nya vårdbyggandet med aktuell forskningskunskap men också att vetenskapligt kunna följa upp vilka effekter de nya vårdbyggnaderna faktiskt har.

Fonden har både en regional och en nationell ambition - där både Högskolan i Jönköping och Centrum för vårdens arkitektur på Chalmers avses spela en viktig roll.

SKL beräknar att ca 13 miljarder kr/år ska investeras i vårdbyggnader framöver. Jönköping räknar med att investera ca 400 milj kr/år de närmsta åren. Fonden kommer därmed att få ett årligt tillskott på mellan 2-4 milj kr (1 milj 2014). De hoppas också att detta kommer att inspirera andra landsting så att de får efterföljare. Om så sker och när också de stora landstingen och regionerna följer efter innebär det mycket positivt för möjligheten att bygga upp forskningen inom vårdens arkitektur.