AVTACKNING - Gunilla Kullinger slutar som Forums konsulent.

Efter 12 år som Forums konsulent avslutar nu Gunilla Kullinger sitt uppdrag. Gunilla satt i styrelsen för Forum för Vårdbyggnadsforskning från 1994. Styrelseuppdaget avslutades 2002 när Kullinger AB tog på sig att ansvara för Forums sekretariat.

Gunilla har för många personifierat Forum och hon har i högsta grad varit delaktig i utvecklingen av verksamheten. Gunillas engagemang för Forum har drivits av ett genuint intresse för vårdbyggnadsfrågor, vilket hon även visat i sin professionella gärning för flera landsting.

Benny Kullinger har tillsammans med Gunilla startat upp och utvecklat Forums websida och de har båda under alla år varit en viktig resurs och självklar del av Forums konferenser.
Ersättare för Gunilla Kullinger presenteras på årsmötet 20 maj.

Styrelsen vill uttrycka sitt varma tack för alla de år Gunilla och Benny Kullinger varit stöttepelare för Forums verksamhet.