Kommuner och landsting i samverkan - Konferens i Stockholm den 21 maj 2014

Konferensen riktar sig till kommuner och landsting, planerare, utförare och beslutsfattare. Vi kommer att bland annat få höra Anders Ekholm, Institutet för Framtidsstudier, berätta om de framtida utmaningarna. Från forskningen presenteras en interventionsstudie angående vårdmiljöns betydelse för gott åldrande av Helle Wijk, universitetslektor vid Sahlgrenska akademin. Representant för Hemsö Fastighets AB berättar om utveckling i samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Och ytterligare en programpunkt är Esther – personcentrerad vård i hela vårdkedjan, från Jönköpings läns landsting med samarbetspartners. Ett slutligt program kommer inom kort.