FÖRLÄNGD ANMÄLNINGSTID TILL VÅRKONFERENS OCH ÅRSMÖTE 20 maj 2014

Vårkonferensen berörs inte av att samverkanskonferensen är inställd, utan kommer att genomföras som planerat den 20 maj 2014 i World Trade Center i Stockholm. Ni som ännu inte har anmält er, passa på nu, anmälningstiden för vårkonferensen är förlängd till den 7 maj.

Årsmöteshandlingar med kallelse

Finns att hämta här>>
Programmet finns här >>
Anmälan till Vårkonferansen finns här >>