2013 FYLLER FORUM 20 ÅR OCH FIRAR PÅ FLERA SÄTT

Vi har tagit fram en ny jubileumsskrift som beskriver verksamheten 2003 - 2012. 
Höstkonferensen detta jubileumsår gav oss både en tillbakablick i historien och framtidsspaning genom en inblick i vad som händer i Holland. 
Och inte minst: Vårdbyggnadspriset delades ut för tredje gången!
Forum kommer också att ha en monter på kvalitetsmässan i Göteborg i år, tillsammans med Centrum för vårdens arkitektur vid Chalmers (CVA). På kvalitetsmässan 19 - 21november kan du ännu en gång studera tävlingsbidragen och den ärade vinnaren.

Välkommen att fira med oss!

Pressmeddelande (pdf) >>
Jubileumsskrift Forum 2003–2012 (pdf) >>
Infoblad (pdf) >>