NY TRÄFF MED LOKALA FORUM-NÄTVERKET I SKÅNE

Hej och varmt välkomna till en ny träff med vårt Lokala Forum-nätverk i Skåne!

Torsdagen den 5/5 kl 13-16 träffas vi för ett studiebesök i det nya Akut- och Infektionshuset på SUS i Malmö. Vi kommer att få presentation av projektet samt rundvandring i lokalerna. Vi bjuds också på fika! Vi träffas kl. 13.00 på husets runda entrégård. För planering av fika mm vill vi ha din anmälan senast måndagen den 2/5.

Ni som är uppmärksamma på det som händer på Forums hemsida har säkert redan sett att årets höstkonferens kommer att hållas i Malmö och att det också då planeras ett studiebesök i nya Akut- och Infektionshuset. Dock är det så att på höstkonferensen kommer deltagare utifrån att prioriteras för studiebesök. Det finns alltså all anledning för alla skåningar att komma till vår träff nu i vår! Dessutom har verksamheten inte satt igång innan vårt studiebesök, vilket gör att vi kommer att få se mer av lokalerna nu.

I detta utskick vill vi även informera om vår nästföljande aktivitet:

Välkomna till seminariet Bra vårdmiljöer - för ögat och örat
Även om detaljerna inte är spikade ännu vill vi passa på att bjuda in er till en dag som kommer att handla om bl a ljud och färg. Vi tittar på hur dessa aspekter påverkar patienter och personal och hur våra val gällande design av ett sjukhus eller en vårdavdelning kan bidra till att både patienter och personal mår och fungerar så bra som möjligt. När: 8 september, kl 10.00 - 14.30. Var: Ecophon, Hyllinge (Helsingborg). Seminariet är kostnadsfritt. Mer detaljerad inbjudan kommer senare i vår men gör gärna en notering i din almanacka redan nu. Också värt att notera är att denna aktivitet kommer vi att göra tillsammans med det lokala nätverket i Västra Götaland!

För er som är intresserade vill vi också informera om:

Testbed med CLIRE
Den 12 maj arrangeras en så kallad testbed mellan företagsnätverket Sustainable Healthcare och projektet CLIRE. Intresserade inom nätverket Lokalt Forum för Vårdbyggnadsforskning inbjuds att delta i arrangemanget.

En testbed går ut på att ett antal företag får möjlighet att under 5 minuter presentera vad de kan erbjuda inför en publik av potentiella köpare. I det här fallet kommer publiken att bestå av inköpsansvariga och miljöansvariga inom projektet CLIRE. CLIRE är ett EU-projekt som drivs av Region Skåne och Malmö stad. Projektet ska leda till att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt fungera som ett demonstrationsprojekt för klimatsmart hälso- och sjukvård. Läs mer om CLIRE på http://www.clire.se.

Fokus för denna testbed ligger på produkter, tjänster och lösningar som kan bidra till en klimatsmart hälso- och sjukvård.

Se inbjudan på www.sbhub.se/files/pdf/testbed_clire_110512.pdf . Mer information finns också på www.sustainablehealthcare.se.

Så - varmt välkomna den 5 maj önskar planeringsgruppen!  

Christina Edlund christina.edlund@skane.se
Gunilla Carlsson Gunilla.carlsson@med.lu.se
Ann Tångmark Lundberg ann.tangmarklundberg@skane.se
Carina Ask Christensson carina.ask-christensson@skane.se
Elin Dalaryd elin.dalaryd@tem.lu.se
Katrin Bergmark katrin.bergmark@ecophon.se
Jenny Ryding Garmland jenny.r.garmland@sweco.se

PS Vill du som ny vara med på vår e-postlista är det bara att skicka e-post till någon i planeringsgruppen, så ser vi till att du kommer med till nästa utskick!