HUR PLANERA VÅRDBYGGNADER SOM STÖD FÖR EFFEKTIV VÅRD?
KONFERENS 5–7 MAJ 2010
[2010-03-31]

Vårdens behov av lokaler förändras kontinuerligt och det blir allt viktigare att lokalerna kan anpassas till ändrade förutsättningar. Hur planerar man för långsiktigt ändamålsenliga lokaler utan att ständigt behöva bygga nytt eller bygga om när behoven förändras?

European Health Property Network, EuHPN, är ett europeiskt nätverk för fastighets- och utvecklingsfrågor inom sjukvården som årligen arrangerar en konferens med brett deltagande och föreläsningar från olika länder.

Årets konferens hålls i Stockholm den 5-7 maj och Locum AB är värd för arrangemanget. Konferensen hålls på engelska. Anmälan genom EuHPN:s hemsida www.euhpn.eu.

Välkomna!
Jonathan Erskine

Programmet finns här (pdf, 188 kb) >>