LOKALT FORUM STOCKHOLM-UPPSALA BILDAT
[2010-03-30]

Intresset för att starta ett lokalt nätverk har funnits hos många medlemmar under en längre tid. Senast på Forums höstkonferens i Sollentuna var det många som anmälde sitt intresse.

Det första mötet hölls den 17 februari på Södersjukhuset (SÖS) i Stockholm och ca 50
personer kom dit. Inbjudan hade skickats till medlemmar inom Forum för Vårdbyggnadsforskning – arkitektkontor, tekniska konsulter tillhörande Stockholm eller Uppsala ochtill verksamhetsföreträdare med anknytning till lokalprojekt.

Kontaktpersoner är bland andra Eva Sandström och Sonja Ekström Boström, styrelseledamöter i Forums styrelse. Läs mer om startmötet och kommande planer i minnesanteckningarna. Där finns också mejladresser till kontaktpersonerna.

Nästa möte blir i början av hösten. Information kommer här på hemsidan.

Minnesanteckningarna från startmötet finns här (pdf, 82 kb) >>