RAPPORT OM SJUKHUSBYGGANDET UNDER 1900-TALET
[2010-02-21]

Samhället, medicinen och sjukhusbyggandet under 1900-talet (Arqforsk Rapport 3:2009)

Hösten 1970 började författaren, Håkan Josefsson, arbeta vid White arkitekter i Göteborg. Hans uppgift blev omgående att arbeta med uppdrag inom vårdsektorn. Nu har Håkan sammanfattat sitt material i denna rapport. Historiska bildserier, övergripande beskrivningar av sjukhusbyggandet, dess villkor och viktiga förutsättningar under hela 1900-talet beskrivs i denna intressanta bok. Det är en berättelse i ord och bilder om samhällets, medicinens, vårdens och sjukhusbyggandets utveckling under 1900-talet.

Boken går att beställa på www.arqforsk.se >>