LEAN HEALTHCARE: KUNSKAPSKONFERENS FÖR SJUKVÅRDEN 16–17 MARS 2010
[2009-11-24]

Vår professor Peter Fröst är en av föredragshållarna i konferensen Lean healthcare i Lund den 16–17 mars nästa år.

Lean Forum tillsammans med Universitetssjukhuset i Lund hälsar oss välkomna. Den här konferensen har sin utgångspunkt i goda exempel från Sverige och från några av världens mest framgångsrika sjukhus. Vi kommer till en mötesplats för kunskapsspridning och erfarenhetsutbyte kring lean i sjukvården.

Program med anmälningsblankett finns här >>