ostra_sjukhuset"ETT ERKÄNT, FINT HUS"
[2009-06-28]

År 2007 fick den nybyggda psykiatriska kliniken vid Östra sjukhuset i Göteborg Forums vårdbyggnadspris. Vi har intervjuat projektledaren Lena Walther (till vänster) och biträdande verksamhetschef Elisabeth Gruneau (till höger) om verksamheten och vilken betydelse priset fått.

– Det positiva med att flytta psykiatrin till Östra sjukhuset är att vi blivit en naturlig del i sjukvårdsfamiljen, berättar Elisabeth Gruneau. Vi är nu ännu tydligare en specialitet inom sjukvården. Det har höjt statusen för både personal och patienter.

De nya lokalerna har mindre enheter om 14 vårdplatser jämfört med 20 tidigare. Det finns inga långa korridorer utan lokalerna är byggda i modulform med många enkelrum.

– Det här tillsammans med utbildning av personalen har lett till en mycket lugnare miljö, fortsätter Elisabeth Gruneau. De vackra materialen och färgerna har självklart också bidragit.

– Lokalerna bidrar till att patienterna får ett annat värde. En kommentar vi hört är att "det är som att bo på ett hotell".

– Hot och våldssituationer i vården har avsevärt minskat i den nya byggnaden, fortsätter hon. Det har säkerligen att göra med både avdelningarnas disposition och storlek och med den fina vårdmiljön i allmänhet.

Läkande vårdmiljö

Juryn för vårdbyggnadspriset skrev i sitt utlåtande att lokalernas utformning hjälper till att åstadkomma en läkande vårdmiljö för slutenvårdspatienter.

– Vi som jobbade i arbetsgruppen blev mycket glada över att lokalerna uppmärksammades med vårdbyggnadspriset, säger Lena Walther. Det är många som fått upp ögonen för våra lokaler. Andra verksamheter lånar till exempel gärna lokaler av oss för möten och utbildning.

– Det är ett erkänt fint hus, flikar Elisabeth Gruneau in. Jag skryter med att vi fått pris för lokalerna när vi har gäster och studiebesök. De runda avdelningarna och vackra utomhusgårdarna röner stort intresse.

Komplicerade tekniska system

Huset invigdes för 2,5 år sedan. Men allt har inte varit en dans på rosor.

– Det är svårt att förutse hur det är att arbeta i ett nytt hus med andra lösningar än tidigare, säger Lena Walther. Dessutom var det mycket tekniskt som inte fungerade från början. Vi frös, hissarna stod och larmet fungerade inte som det skulle. Det tog också 1,5 år innan vi fick skyltning i huset.

– Lägger vi ribban för högt när det gäller teknik, frågar Lena Walther. Miljöhus med komplexa tekniska system kan vara svåra att få att fungera. Tekniken fungerar fortfarande inte helt.

Plaketten blivit liggande

Själva priset består av en plakett gjord av konstnären Jörg Jeschke i Falun och är tänkt att sättas upp i den byggnad som får vårdbyggnadspriset.

– Men problemen i början gjorde att plaketten tyvärr blev liggande, säger Lena Walther. Den är ännu inte på plats.

Vi avslutar intervjun med en rundvandring som avslutas i den öppna, inbjudande entrén. Den speglar allt annat än den tidigare synen att psykiatrisk sjukdom borde avskiljas från samhället i övrigt. Den speglar i stället – för att låna juryns formulering – den nya synen med integritet för den enskilda individen och ett icke auktoritärt förhållningssätt.

Benny och Gunilla Kullinger