KURS HÖSTEN 2009: ÄLDRES BOENDE – RUM FÖR ÅLDRANDE
[2009-05-24]

Hösten 2009 ger Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskarskolan i äldre, åldrande och omsorg följande kurs: Äldres boende – rum för åldrande (7,5 hp). Sista ansökningsdag är den 30 juni 2009.

Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskarskolan i äldre, åldrande och omsorg erbjuder kurser på forskarnivå i samarbete mellan NISAL (National Institute for the Study of Ageing and Late Life) vid Linköpings universitet och Institutionen för Socialt arbete vid Stockholms universitet.

Forskarskolan antar studerande på forskarnivå från hela Sverige och övriga Norden. Kurserna är kostnadsfria och finansieras av FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap). Flera på området ledande forskare vid olika institutioner, i Sverige och internationellt, medverkar i forskarskolans tvärvetenskapliga kurser.

Hösten 2009 ger Humanistiska-samhällsvetenskapliga forskarskolan i äldre, åldrande och omsorg följande kurs: ÄLDRES BOENDE - RUM FÖR ÅLDRANDE (7,5 HP) Kursens mål är att deltagarna förvärvar fördjupade kunskaper inom boendets fysiska och sociala dimensioner under åldrandet. I kursen behandlas och analyseras internationell (inklusive nordisk) forskning om äldres boende i vilken äldres bostadsval och den fysiska miljön (i form av hus, bostäder, utemiljöer och tekniksystem) är huvudfrågor.

Kursen är upplagd så att den skall stärka förmågan att undersöka äldres (55+) och gamlas (85+) boende och boendemiljöer på ett sådant sätt att både rumsliga/fysiska och sociala förhållanden inkluderas. I kursen ges vidare en överblick av den politiska och allmänna debatten om boendet för äldre, både som en samhällsfråga och en fråga om individers livsförhållanden. Kursen har tre teman: Stadsdelen som rum för det lokala livet; Det särskilda boendet som rum för hemliv, vård och omsorg; Generation, boende och flyttmönster.

Kursens hemsida med information, studiehandledning samt litteraturlista finns på adressen www.isv.liu.se/nisal.

Sista ansökningsdag: 30 juni 2009
Kursdagar: 25–27 augusti, 8–9 september och 6–7 oktober 2009
Plats: Campus Norrköping, Nya Kåkenhus
Kursansvarig: Tekn dr Catharina Nord
Övriga lärare/föreläsare: Docent Jan-Erik Hagberg, Fil dr Marianne Abramsson och Fil dr Mirjaliisa Lukkarinen Kvist

För mer information: lotta.holme@liu.se telefon: 011-36 33 95.