MICASA FASTIGHETER ANORDNAR EN SEMINARIESERIE OM DET FRAMTIDA SENIORBOENDET
[2009-05-07]

Micasa Fastigheter anordnar under 2009 en serie om sju seminarier med det framtida seniorboendet som tema. Starten sker den 11 maj och det avslutande seminariet hålls den 15 december.

Micasa Fastigheter kommer under 2009 att lägga grunden för det framtida seniorboendet. Arbetet bedrivs under mottot Seniorboende Vision 2030, en del av stadens Vision 2030 för ett Stockholm i världsklass.

Micasa Fastigheter genomför under 2009 en konferensserie om sju seminarier. Konferenserna skärskådar ett antal frågor som är avgörande för det framtida seniorboendet. Det handlar om kommande seniorgenerationers behov, krav och önskemål, utformning av närmiljö, byggnader, lägenheter, ny teknik, gemenskap, service och utemiljö.

Seminarieserien bjuder på både inspirerande praktikfall, omvärldsanalyser och forskarstudier.

Läs mer på www.micasa.se/program >>