KURSEN "ARKITEKTUR FÖR ETT ÅLDRANDE SAMHÄLLE" PÅ KTH HÖSTEN 2009
[2009-04-07]

Hösten 2009 anordnar KTH fort- och vidareutbildningskursen "Arkitektur för ett åldrande samhälle". Den omfattar 10 högskolepoäng.

Kursen fokuserar på designuppgiften att skapa goda livsbetingelser för äldre med eller utan behov av omsorg och assistans. Kursen kan läsas som vidareutbildningskurs på Arkitekturskolan eller som distansutbildning.

Kursbeskrivning (pdf) >>
Schema (pdf) >>