Seminarieserie ChalmersDEN TREDJE FÖRELÄSNINGEN I SERIEN "ARCHITECTURE FOR HEALTH CARE" DEN 25 MARS
[2009-02-27]

Chalmers Arkitektur anordnar under våren 2009 föreläsningsserien "Architecture for Health Care" tillsammans med Forum för vårdbyggnadsforskning. Välkommen att lyssna till fyra nordiska arkitektkontor som gästföreläser om intressanta projekt.

Den tredje föreläsningen äger rum den 25 mars kl 16. Mikael Patela från SWECO Architects (Finland) berättar bland annat om Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku.

Föreläsningsserien består totalt av fyra gästföreläsningar under våren. Inbjudna är fyra nordiska arkitektkontor verksamma inom vårdbyggnadsområdet.

Föreläsningarna äger rum onsdagar kl 16.00 på Chalmers Arkitektur i
Göteborg. Språket är engelska.

Bokade föreläsare är:

21 januari - White arkitekter (Sverige), Bengt Svensson och Charlotte
Ruben berättar bland annat om Nya Karolinska Solna-projektet.

18 februari - CF Möller (Danmark), Tom Danielsen berättar bland annat om A-hus
Oslo, Akutmottagning UMAS, Islandsjukhuset och Århus nya
Universitetssjukhus.

25 mars - SWECO Architects (Finland) Mikael Patela, berättar bland annat om
Triangelsjukhuset i Helsingfors och Universitetssjukhuset Turku.

22 april -  Medplan AS, (Norge), Arvid Ottar berättar bland annat om
Rikshospitalet Oslo och St Olav Trondheim.

Föreläsningsserien ordnas av Chalmers Arkitektur tillsammans med Forum för vårdbyggnadsforskning och samordnas med den vidareutbildningskurs som Forum ordnar under våren: "Vårdens lokaler - framtidens behov".

 

Presentationer från föreläsningarna finns nu på Chalmers Arkitekturs webbplats. Du hittar dem här.