KONFERENS OM SJUKHUSBYGGANDE, AKERSHUS
[2009-01-28 ]

Arkitektforum i Norge anordnar konferensen "Sykehusutbygging – Nye Akershus universitetssykehus" den 24–25 mars 2009. Forums medlemmar är välkomna att delta.

Plats: Auditoriet, Akershus universitetssjukhus, Norge.
Sista anmälningsdag: 24 februari.

Programmet är uppdelat i tre block:

• Presentation av Akershus universitetssjukhus (inklusive rundvandring)
• Andra perspektiv på planering och utbyggnad
• Vad rör sig på utbyggnadsfronten – nya norska sjukhusprojekt

Anmälan sker via konferensens webbsida där det finns mer information, bland annat ett detaljerat program.