regionsjukhuset i örebroFORUMS VÅRKONFERENS I ÖREBRO 10 APRIL
LOCKADE ÖVER 100 DELTAGARE
[2008-04-17]

Forums vårkonferens 2008 ägde rum i Örebro den 10 april med rättspsykiatri som tema. I samband med konferensen hölls vårt sedvanliga årsmöte.

Konferensen hölls på universitetssjukhuset i Örebro och hade temat rättspsykiatri. På flera ställen i landet förbereds byggandet av nya enheter. Bland annat presenterades Rågården i Göteborg och rättspsykiatrin vid Flemingsberg (Karolinska Huddinge).

Program och dokumentation finns här>>

Årsmötet hölls direkt efter konferensen.

Årsmöteshandlingar och protokoll finns här >>