KURS PÅ KTH: ARKITEKTUR FÖR ETT ÅLDRANDE SAMHÄLLE
[2008-04-16]

Under hösten 2008 anordnar KTH fort- och vidareutbildningskursen "Arkitektur för ett åldrande samhälle" med avslutning i januari 2009.

Kursen vänder sig till alla som genom studier på universitets- eller högskolenivå kommit i kontakt med planeringen och utformningen av arkitektur eller omsrogsverksamhet för äldre.

Den fokuserar på "designuppgiften att skapa goda boendemiljöer för äldre med behov av omsorg och assistans i tredje och fjärde livsåldern".

Mer information finns här (pdf) >>
Information om hur kursen söks finns på KTH:s webbplats >>