MEDLEMSENKÄT
[2008-12-10]

Forums första medlemsenkät skickas ut i december.

Forum går under december månad 2008 ut med sin första medlemsenkät. Styrelsen vill fånga upp hur Forums nuvarande verksamhet uppfattas och hur medlemmarnas behov ser ut, i dag och framöver. Detta för att fortsätta utveckla Forums verksamhet.
Enkäten består av ett fåtal frågor där du får möjlighet att ange vikten av Forums nuvarande verksamhetsområden. Vi vill också veta om du har tankar om nya behov form av till exempel nya frågeställningar eller arbetsformer.
Det är en vid grupp av medlemmar som tillfrågas, ca 500 namn finns på sändlistan. Vi hoppas att medlemmarna ställer upp med sin tid och sitt engagemang för att utveckla Forum. Ju fler svar, desto tillförlitligare resultat. Resultatet av enkäten presenteras här på vår webbplats i början av 2009.

Enkäten kommer till din mejlbox strax före Jul.
Tack för att Du svarar!