SPELAR VÅRDMILJÖN NÅGON ROLL? GÖTEBORG 3 DECEMBER 2008
[2008-10-12]

Lokala Forum i Göteborg bjuder in till ett samtal om vårdbyggnadsforskning den 3 december 2008 kl. 17.00. Plats: Ateljéerna, A-huset, Chalmers.

Professor Ingegerd Bergbom Sahlgrenska Akademin Institutionen för Vårdvetenskap och Hälsa och professor Peter Fröst Chalmers Arkitektur & Vårdbyggnadsforskning samtalar om vårdmiljö och vårdbyggnadsforskning kring frågorna:
• Kan den fysiska miljön stödja eller hindra patientcentrerad vård?
• Kan patientcentrerad vård vara effektiv?

Anmälan: se anvisningar i programmet.

Du hittar mer information om nätverket Lokala Forum i Göteborg under menyn Regionalt på startsidan eller klicka här.

Programmet finns här (pdf) >>