regionsjukhuset i örebroFORUMS VÅRKOFERENS I ÖREBRO 10 APRIL
[2008-01-18]

Forums vårkonferens 2008 kommer att äga rum i Örebro. temat är rättspsykiatri. I samband med konferensen hålls sedvanligt vårt årsmöte.

Konferensen hålls på universitetssjukhuset i Örebro och har temat rättspsykiatri. På flera ställen i landet förbereds byggandet av nya enheter. Rättspsykiatrin vid Flemingsberg (Karolinska Huddinge) presenteras efter en arkitekttävling. Chefen för Socialstyrelsens tillsynsenhet i Örebro berättar om enhetens roll. Fler inslag under konferensen bearbetas just nu.

Läs mer här>>