EXAMENSARBETEN I VÅRDBYGGNAD
[2008-10-09]

Chalmers vill gärna ha förslag på examensarbeten från Forums medlemmar.

Sista terminen av Arkitektutbildningen på Chalmers ägnas åt att göra ett examensarbete (ex-jobb).som motsvarar 30 högskolepoäng. Detta är till sin omfattning en större självständig uppgift som utförs med stöd av en handledare. Flera ex-jobb har tidigare genomförts inom vårdområdet tillsammans med Forums medlemmar. Erfarenheterna från dessa är mycket positiva där både studenten och de som varit engagerade har haft stor glädje av samarbetet.

Chalmers söker idéer och förslag från Forums medlemmar till ex-jobb inom vårdbyggnadsområdet. Det är lämpligen en uppgift som ligger i rätt fas i lokalplaneringsprocessen och som har glädje av en fördjupande arbetsinsats av en arkitektstuderande. Uppgiften genomförs i samverkan med vård- och fastighetskompetens med stöd av Chalmers.

Kontakta adj professor Peter Fröst – 0734-128149, peter.frost@chalmers.se så kan vi formulera och dimensionera uppgiften tillsammans.