IDÉSEMINARIUM TEMA GRÖNT, GÖTEBORG 25 SEPTEMBER 2008
[2008-08-27]

Lokala Forum i Göteborg bjuder in till ett idéseminarium med Tema Grönt den 25 september 2008. Det är öppet för alla Forums medlemmar utan avgift.

Idéseminariet pågår kl 13-17 och innehåller bland annat presentationer av gröna vårdrum, väntrum och trädgårdar.

Anmälan ska vara inne senast den 22 september, se vidare anvisningar i programmet.

Du hittar mer information om nätverket Lokala Forum i Göteborg under menyn Regionalt på startsidan eller klicka här.

Programmet för Tema Grönt (pdf, 160 kB) >>