INDUSTRIDOKTORAND I VÅRDBYGGNAD
[2008-08-17]

På Chalmers Arkitektur kommer ett antal doktorandtjänster att tillsättas under hösten 2008. En av dem föreslås vara en industridoktorand från någon av Forums medlemmar. Intresseanmälan ska vara inne senast 1 december.

Att utforma långsiktigt hållbara byggnader och lokaler för den forskningsintensiva och snabbt föränderliga vården fordrar kunskap baserad på forskning. Idag planeras stora sjukhusinvesteringar i många landsting i Sverige. Samtidigt bedrivs det alltför lite vårdbyggnadsforskning. På Chalmers Arkitektur pågår ett arbete med att bygga upp en svensk nod för vårdbyggnadsforskning. Här är det tänkt att flera olika forskningsprojekt ska finnas tillsammans med ett antal doktorander och forskare. Målet är att utveckla och samordna nationell forskning inom området, genomföra forskarutbildning och därmed stimulera grund- och vidareutbildning för arkitekter. Denna nod kommer arr utgöra en nationell plattform för kunskapsbyggande inom vårdbyggnad. En sådan nod kommer också att knytas till den stora internationella vårdbyggnadsforskningen och säkerställa att nya forskningsresultat görs tillgängliga i Sverige.

På Chalmers arkitektur finns sedan tidigare tre doktorander inom vårdbyggnadsområdet. Marie Elf (Landstinget Dalarna) disputerade 2006, Josefina Hinnerson (Västfastigheter) disputerade 30 maj 2008 och Anders Melin (Praktikertjänst, Region Skåne, Landstingfastigheter Dalarna och Locum AB)

Chalmers tillsammans med Forum för vårdbyggnad söker nu en doktorand med extern hälftenfinansiering. Chalmers står för den andra hälften. Lämplig person är någon som är intresserad av att vidareutvecklas inom området samt uppfyller grundkraven för att genomgå en forskarutbildning inom ämnet Arkitektur. Formulering av forskningsuppgift och ämne inom området vårdbyggnad sker i samråd med Chalmers. Utgångspunkt kan vara Forums FoU-program: se www.vardbyggnad.se.

Vidare upplysning och intresseanmälan genom adj. professor Peter Fröst
tel: 0734-12 81 49
mejl: peter.frost@chalmers.se

Intresseanmälan senast 1 december. Tillsättning sker under förutsättning om beslut.