JOSEFINA HINNERSON DISPUTERAR 30 MAJ 2008: ATT BYGGA FÖR VÅRD
[2008-05-20]

Josefina Hinnerson var Forums stipendiat 2005 och disputerar den 30 maj 2008 vid Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola.

Avhandlingens titel är "Att bygga för vård. Lokalförsörjning inom vårdbyggnadsektorn" och fakultetsopponent är professor Siri Hunnes Blakstad, Senter for Eiendomsutvikling og Forvaltning, NTNU, Trondheim.

Målet med avhandlingen är att undersöka och förstå en lokalförsörjande organisation och vad som styr och påverkar lokalförsörjningsprocessen.

Tid: 30 maj 2008 kl. 14.00
Plats: A-salen, Sven Hultins gata 6, Göteborg