omslagLICENTIATARBETE OM SKYDDSVENTILATION I OPERATIONSRUM
[2008-05-13]

Industridoktoranden Johan Nordenadler presenterar i sitt licentiatarbete nya resultat om inblåsningssystem med parallellströmning i operationsrum. Han visar att många nyinstallerade system har för låg lufthastighet för att nå god skyddsverkan.

Johan Nordenadler presenterade sitt litentiatarbete i installationsteknik den 18 mars vid KTH. Laboratorieprov visar att lufthastigheten i inblåsningssystem med parallellströmning bör vara högre än 0,4 meter per sekund för att nå god skyddsverkan. Det stöds av fältmätningar i operationsrum: vid lägre hastigheter än 0,3 meter per sekund blir strömningarna oordnade och föroreningar kan nå operationsområdet.

De flesta inblåsningssystem med parallellströmning som installerats i Sverige de senaste tio åren har lägre lufthastigheter än 0,3 meter per sekund. Därför ger de inte en tillräckligt bra skyddsverkan.

Licentiatarbetet kan beställas från Installationsteknik, KTH. Ring växeln 08-790 60 00 och begär expeditionen på Installationsteknik. Det kostar 375 kronor inklusive moms. Porto tillkommer.

Sammanfattningen av licentiarbetet finns här (pdf, 12 kB) >>