fouprogrammetFORUMS FOU-PROGRAM ETT STORT STEG FRAMÅT!
[2008-01-15]

Forums kommitté för forskning och utveckling har arbetat fram ett forskningsprogram, som innebär att Forum kan ta ett nytt steg in i en helt ny värld.

Avsikten är att programmet ska stimulera huvudmän och forskare att bidra till kunskapsutveckling inom vårdbyggnadsområdet. Programmet ska också tjäna som underlag för forskningsfinansiärers formuleringar och beskrivningar i programtexter och utlysningar. Det är också en grund för fortsatt utvecklingsarbete inom ramen för Forums verksamhetsområde.

FoU-programmet identifierar tre viktiga områden för forskning och utveckling, nämligen Byggnader och rum för vård och omsorg, En vård i ständig förändring och Lokalförsörjningsprocessen.

Forskningsprogrammet finns här (pdf) >>