NYHETER 2016

RPC Trelleborg - ny anläggning för rättspsykiatri

Varmt välkommen på studiebesök tillsammans med Lokalt Forum Skåne den 29 september.

Information finns också på Region Skånes webplats>>

Tid: 29/9 kl 14-17 (preliminärt). Anmälan: senast 23/9 til jenny.r.garmland@sweco.se

Inbjudan till seminarium - VÅRD I BOSTADEN.

Centrum för vårdens arkitektur tillsammans med Centrum för Boende Arkitektur, AIDAH, Sahlgrenska och Forum vårdbyggnad bjuder in till ett seminarium om vård i bostaden.

Datum/tid: 12 september 2016, 09.30-16.00
Plats: Chalmersska Huset, Södra Hamngatan 11, Göteborg i Pelarsalen

Länk till anmälan finns här>>

Paneldebatt i Almedalen

"90 miljarder investeras i nya sjukhus -men vad blir det för vårdmiljö?

För er som är i Almedalen - missa inte paneldebatten med våra viktigaste politiska företrädare och aktörer. Tisdagen 5 juli kll 12-12.50 i Sveriges Arkitekters Arkitekturträdgård, Strandgatan 16A

Länkt ill programpunkten i Almedalen: här>>

Webbsändning:
Har ni inte möjlighet att vara på plats så kan ni följa debatten ändå, den streamas med webbsändning här>> Det går även att se debatten i efterhand.

Bakgrund #uppropvårdmiljö
All forskning pekar på att vi presterar och utvecklas bättre om miljöerna vi vistas i är attraktiva och väl utformade - extra viktigt för vårdens miljöer. Många arkitekter delar en frustration över att frågan marginaliseras och befarar att den nya genarationen vårdmiljöer kommer att präglas av teknik snarare än mänsklighet och omtanke.

I syfte att sprida gemensam kunskap om situtaionen och engagera politiker, beställare och byggare har några tongivande arkitektkontor tillsammans med Sveriges Arkitekter startat initiativet "Upprop Vårdmiljö". Gruppen har under våren träffat sjukvårds- och hälsominister Gabriel Wikström och skrivit en debattartikel som publicerades den 27 juni i Svenska Dagbladet under Brännpunkt.

Debattartikel i Svenska Dagbladet: här>>

Region Väst "Studiebesök & mingel i Varberg"

Nu så här innan alla gått på semester vill vi i planeringsgruppen bara påminna om:
Region Halland visar upp sin nya mottagningsbyggnad på sjukhuset i Varberg den 29/9 !
All information finns här>>

Till minne av professor Åke Wiklund

Åke Wiklund

Arkitekt Åke Wiklund har gått bort i en ålder av 75 år.

Åke var Forums förste professor. Han blev pionjär för landets sjukhusarkitektur.

Efter att utvecklingsinstitutet Sjukvårdens planerings och rationaliseringsinstitut (SPRI) lagts ned av staten och landstingsförbundet 1992, initierade det då nybildade nätverket Forum för vårdbyggnadsforskning att en professur borde instiftas på någon av våra tre högskolor för arkitekter.

Chalmers hörsammade denna uppmaning och “den reflekterande praktikern” Åke Wiklund från Brink-arkitekter blev utnämd som adjungerad professor 1998. Finansierad via föreningen Forum för vårdbyggnad. Detta var ett strategiskt väsentligt tillfälle att få vårdbyggnads-frågorna integrerade i arkitektutbildningen och forskningen.

Åke uppehöll denna tjänst intill 2006 då hans andra period löpt ut.

Åkes kurser och projekt blev snabbt populära och många av studenterna valde dessa. Åkes specifika förmåga att ge studenterna positiv och konstruktiv kritik har medfört att många arkitekter fick förmågan att utvecklas som vårdarkitekter och när de lämnat Chalmers har de blivit våra ledande vårdarkitekter. Åkes vision påverkar på så sätt utvecklingen och utformningen av vårdens lokaler i Sverige. År 2003 blev Åke av studenterna utsedd till skolans populäraste lärare. Åkes skicklighet som talare har fått stor betydelse vid många nationella och internationella konferenser.

Åke började sin arkitektbana hos Nils G Brink som sjukhusarkitekt. Det var mycket att göra på kontoret och efter något år insåg Åke att det var han som var ansvarig för en stor vårdbyggnad vid Universitetssjukhuset i Örebro.

Under åren kom Åke att delta i allt fler sjukhusprojekt, främst i Mellansverige. I Falun deltog han i projektet, Södra vårdblocket, i början på 1970-talet. Projektet formades i huvudsak av Nils G Brink och landstingsdirektören. Men Åke har berättat hur han efter arbetsdagen ordnade träffar med vårdpersonal för att kunna ta tillvara deras synpunkter. Detta var innan MBL fullt ut trätt i kraft. Detta visar på Åkes strävan efter att samla på sig synpunkter och erfarenheter från praktisk vårdverksamhet för att utifrån denna kunskap skapa moderna funktionella vårdbyggnader.

Att lyssna och ge positiv återkoppling var Åkes signum. Han fick många medarbetare på kontoret att växa som yrkesmän och kvinnor men även som individer. Detta har gjort att Åkes roll som utvecklare av vårdlokaler inte bara inbegriper de projekt han själv deltagit i utan innefattar även hans medarbetare.

1978 tog Åke över ägandet av Brinks arkitektkontor i Örebro. Kontoret bestod då av 8 personer. De 15 kommande åren arbetade Åke framgångsrikt med vårduppdrag samt utvecklade företaget så att det i slutet av 1980-talet kom att omfatta ca 80 medarbetare på 8 kontor i olika städer. Åke bjöd in medarbetare att bli delägare i företaget och 1993 beslöt de då drygt 20 delägarna att sälja företaget till FFNS arkitekter.

Under de kommande åren blev det många resor till Asien då Åke var chefsarkitekt för ett sjukhus på ön Langkawi i Malaysia. Han deltog även i många utvecklingsprojekt och sjukhusplaneuppdrag i Sverige.

Åkes har deltagit  i juryarbeten för många arkitekttävlingar inom vårdbyggnadsområdet och därmed i tillkomsten av flera större utvecklingsprojekt av landets sjukhus. Så sent som 2013, inför tävlingen om H-huset vid Universitetssjukhuset i Örebro, deltog Åke med förstudiearbete.

Efter en kort tids sjukdom gick Åke bort i hemmet i Nora omgiven av hustru Anna, barn och barnbarn.

Åke lämnar efter sig en lång rad av goda exempel på funktionella men komplexa vårdprojekt. Framför allt kommer vi att sakna honom som en lyssnade, inspirerande och god kollega.

Martin Bergdahl, tidigare styrelseledamot i Forum, hedersmedlem i Forum och senior professor samt Anders Melin, tidigare styrelseledamot och ordförande i Forum, arkitekt tekn lic

Internationell konferens i London den 27-28 juni

EUROPEAN HEALTHCARE DESIGN 2016

Tema: "Vanguards of change: Co-designing services and settings to improve quality and access"

Konferensen hålls på The Royal College of Physicians i London. Mer information här>>

Ny kurs på Chalmers

I november startar Chalmers Professional Education i samarbete med Byggherrarna kursen ”Tidiga skeden i byggprocessen”. Det är en 12-dagars kurs uppdelat på fyra tillfällen. Nina Ryd är kursansvarig. Hennes forskning på Chalmers, styrkeområde Samhällsbyggnad, fokuserar på tidiga skeden, programarbete och samverkan mellan arkitekter och byggherrar.

Mer info finns här>>

Vårkonferensen 2016

pausbild

Den 10-11 maj genomfördes den planerade vårkonferens i Göteborg. Totalt närvarade cirka 160 medlemmar.

Du finner all dokumentation från konferensen och talarna här>>

Notera nästa temadag om HUR SKAPAS GOD VÅRDARKITEKTUR?

Datum/ tid : 2 juni 2016, 09.30-16.30. Plats : Sveriges Kommuner och Landsting
Adress : Hornsgatan 20, Stockholm. Lokal : Lokal torget, plan 6

Länk till anmälan finns här>>

Givande temadag om Framtidens vårdbyggnader i samarbete med CVA 4 april 2016

Ett drygt 70-tal deltagare slöt upp och lyssnade till presentationer på temat Framtidens vårdbyggnader. Presentationerna finns här>>

Inbjudan till Temadagar

Centrum för vårdens arkitektur CVA i Göteborg och Forum Vårdbyggnad inbjuder till tre temadagar i Stockholm under 2016:

 

  • Framtidens Vårdbyggnader den 4 april 2016. Länk till programmet här>>
  • Hur skapas god vårdarkitektur den 2 juni 2016
  • Ljus i vårdmiljöer den 19 september 2016

Plats Hornsgatan 20, Stockholm. Se bifogat informationsblad

Kommande utbildningar 2016

Under våren 2016 kommer CVA, PTS och Forum Vårdbyggnad att arrangera nya kurstillfällen för de populära kurserna, “Vårdens lokaler” och “Projektledning för vård och omsorg

Bägge kurserna genomförs samtidigt och delvis integrerat, till stor del på plats i Göreborg. Större vikt kommer att läggas på “case-studier” och “Live project” övningar.

Kursbeskrivning kommer nu i september. Mer information finns här>>

Sammarbeten med andra aktörer inom intresseområdet

Ett samarbete har inletts mellan flera av aktörerna inom vårt intresseområde. Forums ordförande Emma Kinch deltog nyligen i ett aktörsmöte där CVA (Centrum för vårdens arkitektur), PTS FORUM (som förvaltar och utvecklar program för teknisk standard) och SKL (Sveriges kommuner och landsting) samt FORUM VÅRDBYGGNAD träffades och beslutade att hjälpa och stödja varandras informationsflöden. Bland annat skall vi delge varandera medlemsregister mm för större spridning och enklare kommunikation för de enskillda organisationerna.

 

ÄNDRINGAR PÅ FORUM VÅRDBYGGNADS WEB-PLATS

Forums redaktionsråd har nu beslutat om justeringar av hemsidans struktur och innehåll. Vi vill ha förstasidan mer aktuell och levande. Därför har vi börjat arkivera nyheter och artiklar, i Nyhetsarkivet (se i menyn till vänster), lite tidigare än förut. Vidare vill vi förenkla stuktur och navigation utan att ändra allt för mycket. Förändringarna kommer att fortgå under 2017.

Vi hoppas att förändringarna faller väl ut hos er medlemmar och andra besökare. Har ni synpunkter kontakta gärna webbredaktören