<

Region Väst arrangerar ett studiebesök i nya lokaler för Neonatal – Östra sjukhuset

Plats Neonatal, Östra Sjukhuset, tisdag den 8/9 kl. 16.00 – 18.00. Samling i KK-entrén 16:00
Ingen anmälan krävs.

Kontaktperson är
Niclas Malmeling.