Forum välkomnar nya medlemmar

Du som är verksam som vårdgivare, forskare, student, leverantör eller konsult inom ämnesområdet är välkomen att ansöka om medlemskap.

Vi vänder oss till alla som har intresse av att vara med och utveckla vårdmiljön och stödja en utökad utbildning och forskning inom ämnet på våra högskolor inom vård och teknik. Nedan ser du en sammanställning av nuvarande medlemmar. Medlemsavgift bestäms varje år vid årsmöte.

Medlemskap i föreningen beviljas av styrelsen efter intresseanmälan. Anmälan kan skickas med e-post till info@vardbyggnad.se eller per brev. Ange i er ansökan antalet anställda och inriktningen på verksamheten.

Medlemsavgiften går till största delen till finansiering av en professur på Chalmers tekniska högskola och avgiften är beroende på organisationsstorlek för de olika kategorierna.


AVGIFTER FÖR 2015

Region/Landsting:
< 100 000 invånare 12 000 kr
100 000-200 000 invånare 18 000 kr
200 000–300 000 invånare 24 000 kr
300 000-400 000 invånare 30 000 kr
400 000-500 000 invånare 36 000 kr
500 000-600 000 invånare 42 000 kr
600 000-700 000 invånare 48 000 kr
> 800 000 invånare 54 000 kr

Kommun:

<50 000 invånare 6 000 kr
50 000-100 000 invånare 12 000 kr
100 000-200 000 invånare 18 000 kr
200 000-300 000 invånare 24 000 kr
> 300 000 invånare 30 000 kr

Privata företag:
< 5 anställda 6 000 kr
5–20 anställda 12 000 kr
20–100 anställda 18 000 kr
> 100 anställda 24 000 kr

Privata vårdgivare: 18 000 kr

Enskilda medlemmar: 330 kr


VÅRA MEDLEMMAR 2016

Regioner/landsting

Landstinget Blekinge
Landstinget Dalarna, Landstingsfastigheter
Landstinget i Kalmar Län
Landstinget i Uppsala Län
Landstinget i Värmland
Landstinget Sörmland, Landstingsfastigheter
Norrbottens Läns Landsting
Region Gotland
Region Gävleborg, X-fastigheter
Region Halland
Region Jämtland Härjedalen
Region Jönköpings Län, Landstingsfastigheter
Region Kronoberg
Region Skåne
Region Västernorrland
Region Västmanland
Region Örebro
Region Östergötland
Stockholms Läns Landsting, Locum AB
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen, Västfastigheter

Kommuner

Håbo Kommun
Lokalförvaltningen i Göteborgs stad
Örebro kommun

Privata företag

ABAKO arkitektkontor AB
Arkitema architects
ArkVision/Care
BSK Arkitekter, Stockholm
Carlstedt Arkitekter AB, Stockholm
Cedervall arkitekter AB
COWI A/S
Ecophon AB
Fagerhults Beysning Sverige AB
FOJAB Arkitekter AB
Hälsostaden Ängelholm AB
KLARA Arkitektbyrå AB
Liljewall Arkitekter AB
LINK arkitektur AB, Stockholm
Länsgården Fastigheter AB
NCC Svering AB
Niras A/S
Nyrens Arkitektkontor AB
Projektbyrån i Stockholm AB
Projektengagemang kring Arkitektur i Visby AB
Ramböll Sverige AB
Reflex Arkitekter AB, Stockholm
Semrén & Månsson Vård och Skola
SWECO Architects AB
Tengbom
Tyréns
UULAS arkitekter AB
Vanguard Healthcare Solutions Ltd
White Arkitekter AB

Universitet och högskolor

Inst. för vårdvetenskap och hälsa inom Sahlgrenska akademin

Enskilda medlemmar

10 enskilda medlemmar

Hedersmedlemmar

Civiling., adj. prof. Martin Bergdahl
Tekn. dr, arkitekt Göran Hultén, Föreningens initiativtagare.
Arkitekt Lennart Ring. ordförande 1998-2004


Prof. emeritus Sven Thiberg 1932-2015. Föreningens initiativtagare och förste ordförande 1994-96.

Prof. emeritus Åke Wiklund 1940-2016