•  

  KONFERENSER

  FORUMS KONFERENS 18-19 november 2015

  Forum Vårdbyggnad arrangerar två konferenser per år; en på våren och en på hösten. Höstkonferensen är en tvådagars konferens.

  • Höstens tema var Nya Karolinska sjukhuset
   Konferensprogrammet finns här >>

  Dag 1 den 18 november - Nya Karolinska Sjukhuset

  Anna Montgomery Emma Kinch

  Ordförande Emma Kinch öppnade konferensens första dag på Hotell Hilton i Stockholm och hälsade välkommen. Hon inledde med en att ge deltagarna en eloge för att ha priorierat denna konferans, när nu alla i branchen har så mycket att göra. Den största investeringsperioden de på de senaste 40 åren pågår för fullt. Emma informerade om en nystartad aktörssamverkan mellan Forum Vårdbyggnad och PTS, SKL och CVA för att ta fram ett gemensamt måldokument.

  Dagens moderator var Anna Montgomery från White.

  Nya Karolinska Sjukhuset

  Gabrielle Åhlberg Hillert Gunda Höckenström Mats Abrahamsson

  Första talarna var Mats Abrahamsson och Gunda Höckenström från SLL / NKS Bygg som berättade om beställarrollen i NKS projektet.

  Sedan tog den medicinsk ansvariga för diftsättningen av NKS, Gabriell Åhlberg Hillert vid och berättade om den omfattande planeringsprocessen som ligger till grund för ett "patientsäkert" flyttprojekt när NKS tas i drift.

  Samtidig design i olika spår

  Ulf Persson Christine Hammarling Charlotte Ruben Per-Mats Nilsson

  Efter Lunch tog Per-Mats Nilsson från White Tengbom Team vid och berättade om utmaningarna med att starta upp och bemanna projektörsorganisationen med över etthundra arkitekter och att få dessa att samarbeta mot ett gemensamt mål i ett projekt av "elefantstorlek" med kort tidplan och höga krav på resultatet.

  "Arkitektur som Projektmål" Chalotte Ruben från White Tengbom Team berättade om rollen som samordningsansvarig för NKS gestaltningsstrategi. Efter Charlotte tog Christine Hammarling vid och berättade om den kliniska designen på NKS. Och Ulf Persson från Skanska berättade övergripande om styrningen av de olika designprocesserna.

  Konstruktions och tekniklösningar

  Fredrik Sandberg Per Hammarström

  Per Hammarström och Ulf Gustafsson betåttade om konstruktionsmål och lösningar för stomme och infrastrultur. Dagens sista föreläsare var Fredrik Sandberg från COOR service som berättade om hur man planerar att leverera servicedelen av ett fungerande skukhus med kocistiklösningar och servicetjänster.

  Emma Kinch avslutade första konferensdagen och berättade om kvällens gemensamma middag.

  Dag 2 den 19 november

  Ordförande Emma Kinch öppnade konferensens andra dag. Stefan Anskär var dagens moderator.

  Peter Fröst Elin Rittmark Erland Löfberg

  Första föreläsare var Erland Löfberg från SLL proggramkontor för Stoclolms framtidspan för hälso- och sjukvård. Föreläsningen började med en tillbakablick och en redogörelse för Stockholms brfolkningsutveckling. Många intressanta utblikar med ändrade vårdformer och de beslutade målen Hög tillgänglighet, God kvalitet och delaktighet samt Hög effektivitet. För att möta dessa mål är nu planen fram till 2018, 330 nya vårdplatser på akutsjukhus och 455 nya vårdplatser på sjukhus.

  Efter förmiddagens kaffepaus föreläste Elin Rittmark från Chalmers om verksamheten PTS (Prograam för teknisk standard) och det nya konceptprogrammet för mottagningar som kompletterar de tidigare om vårdavdelningar, IT-stöd, högtekniologiska vårdmiljöer och administrativa arbetsplatser. Professor Peter Fröst från CVA Chalmers gav en föresäsning om aktuell forskningsverksamhet med internattionella utblickar.

  En blick framåt

  Efter lunch redovisades tre mycket intressanta mastersprojekt från Chalmers. Annika Danielsson Lin Tan och Jim Ye berättade om sina respektive analyser och förslag till ombyggnad av sjukhuset i Östersund. Tre ycket intressanta och välarbetade projekt visades och att tillväxten inom området vårdarkitektur är god känns glädjande.

  Johannes Eggen

  Konferensens siste talare var Johanners Eggen från Norska Nordic Office of Architecure som bland annat föreläste om planerina för ett nytt universietessjukhus i Trondheim. Ett helt nytt projekt i liknande komplexitet som Nya Karolinska Sjukhuset. Vidare visade han projekt från Oslo, Östfold och Stavanger.

  Avslutning - Emma Kinch som berättade om Forum Vårdbyggnad som plattform för kunskapsutveckling med ledorden inspiration och innovation.

  Vårens konferens med årsmöte kommer att ske i Göteborg den 10 och 11 maj.