VÅRKONFERENS 20 MAJ 2014

Vimmel

Forum Vårdbyggnads vårkonferans med temat Rättspsykiatri, fyra nya kliniker presenteras liksom aktuell forskning om vårdmiljön inom rättspsykiatrisk vård. Under dagen hålls också årsmöte i Forum Vårdbyggnad, alla konferensdeltagare är välkomna att delta i årsmötet även om man inte är röstberättigad medlem.

Programmet för den 20 maj finns här >>
Anmälan till första konferensdagen finns här >>
Årsmötesprotokoll finns här>>
Referat samt talarnas dokumentation finns här>>