VÅRKONFERENSEN 10 MAJ 2012, UPPSALA

Vårkonferensen hölls den 10 maj i Uppsala.
Tid: 19 maj 2010 kl. 10.00–16.45.
Plats: Uppsala Turist & Kongress

Temat var Lokaler för god vård. Föreläsningarna handlade bland annat om patientsäkerhet, koncept för rum på vårdavdelningar, att bygga framtidens vård, enkelrum och samspelet på vårdavdelningen.

Programmet finns här (pdf) >>

Dokumentatiuonen finns här >>


Årsmötesförhandlingar hölls under konferensen.

Handlingarna till årsmötet finns här >>