NORDISK KONFERENS 14-15 NOVEMBER 2012

Vårkonferensen hölls den 14-15 november i Göteborg..
Plats: Chalmers

Konferensen belyste vad som sker i respektive land i Norden med sikte på framtiden samt presenterade olika nya sjukhusprojekt. Parallellt hölls en internationell forskarkonferens.

Programmet finns här (pdf) >>

Dokumentatiuonen finns här >>