BOENDEFORMER FÖR ÄLDRE – KONFERENS OCH STUDIEBESÖK
DEN 24–25 MARS 2011, STOCKHOLM

Tid: 24 – 25 mars 2011
Plats: World Trade Center, Stockholm

Vi anordnar tillsammans med två av våra medlemmar, Micasa Fastigheter i Stockholm AB och Medichus i Göteborg, en konferens för Sveriges kommuner.

Under den första dagen presenteras flera ämnen:
• Hemmet som framtidens vårdlokal
• Stödjande teknik för äldre
• Samverkan mellan kommun och landsting
• Framtidens trygghetsboende
• Hur ska kommunerna få råd i framtiden?
• Och så undrar vi varför en författare till barn- och ungdomsböcker skriver en ny serie
om pensionärer, för barn.

Föreläsarna kommer bland annat från Kungl. Tekniska högskolan i Stockholm, Chalmers tekniska högskola i Göteborg, Sveriges kommuner och landsting och SACO.

Under den andra dagen bjuder vi på studiebesök till olika boenden i trakterna kring Stockholm.

Du har möjlighet att delta i en dag eller båda dagarna samt en gemensam middag den första dagen. Det slutliga programmet med rubriker och föreläsare kommer att läggas ut här på vår webbplats.

Konferensen riktar sig till verksamhetsföreträdare, beslutsfattare och politiker inom kommunerna,
arkitekter, projektledare och tekniska konsulter, högskolor och universitet med
utbildningar inom vård och omsorg.

Programmet (pdf) >>

Dokumentation >>