HÖSTKONFERENS DEN 16–17 NOVEMBER I MALMÖ

De båda föreningarna Hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer, HFS, och Forum Vårdbyggnad höll konferens den 16 – 17 november 2011 på Skånes universitetssjukhus Malmö. Huvudtemat var Hälsofrämjande vårdmiljöer.

Den första dagen, den 16 november, handlade bland annat om planering och fysiska utvecklingsplaner i Region Skåne, evidensbaserad forskning och studentprojekt vid Chalmers arkitektur.

Den andra dagen, den 17 november, inleddes med föredrag om den nya kvinnokliniken och det nya akut- och infektionshuset vid SUS i Malmö. Vi fick också lyssna till klimatsmart hälso- och sjukvård samt Hälsostaden Ängelholm. Ett block tog upp konst och kultur i vården. Dagen avslutades med presentationer av Vidarkliniken i Järna och Frölunda specialsitsjukhus.

Under dagarna anordnades också en posterutsällning samt uppskattade rundvandringar på kvinnokliniken och akut- och infektionshuset.

Programmet (pdf) >>

Dokumentationen finns här >>