VÅRKONFERENSEN 20 MAJ 2010
UPPSALA

Vårkonferensen hölls i den 20 maj på Clarion Hotel Gillet i Uppsala.
Tid: 20 maj 2010 kl. 10.00–16.30.
Plats: Clarion Hotel Gillet, Uppsala

Temat i år var Myndighetskrav i vård- och omsorgslokaler. Föreläsare vid konferensen var Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Arbetsmiljöverket, Boverket och Socialstyrelsen.

Vi fick lära oss mer om respektive myndighets uppdrag och arbetssätt, vad det är som påverkar oss vid planering av vård- och omsorgslokaler och hur de olika myndigheterna samarbetar. Vi avslutade med en diskussion mellan föreläsare och auditorium.

Programmet finns här (pdf) >>

Dokumentationen hittar du här >>


Konferensen avslutades med sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Handlingarna till årsmötet finns här >>