NÄSTA NORDISKA KONFERENS I OSLO DEN 18–19 MARS 2010

Den 18 - 19 mars 2010 träffades vi i Oslo för den tredje nordiska konferensen i samarbete mellan Danmark, Sverige och Norge. I år är det Norge som är värdar. Vi fick lyssna till föreläsare från England, Norge, Danmark och Sverige. Platsen var Quality Hotel 33, Oslo.

Den 18 mars startade under huvudrubriken Det stora perspektivet. Vi fick lyssna till Mary Marshall, professor emeritus vid University of Stirling i Skottland. Rubriken var Värdsperspektiv på hälsa och utveckling, åldrande och demens. Mungo Smith från MAAP Architects i England gav oss omvärldens perspektiv på skandinaviska sjukhus. Vidare under dagen berättade Helle Wijk, Peter Fröst och Mikael Elam från Sverige om olika forskningsområden, medicinteknik, omvårdnad och arkitektur.

Den 19 mars var huvudrubriken Sjukhusutbyggnad sett från vårt eget perspektiv.
Några av ämnesområdena var: Stratetisk sjukhusplanering i Norge, Nya norska respektive danska sjukhusprojekt, likheter och skillnader, Patientsäkerhet och Hur bör framtidens sjukhus vara?

Programmet finns här (pdf) >>

Dokumentation finns på NSH:s webbplats >>