VÅRKONFERENSEN 13 MAJ 2009
GÖTEBORG

Vårkonferensen hölls i år den 13 maj på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Tid: 13 maj 2009 kl. 10.00–16.30. Kaffe serveras från 9.30.
Plats: Sal Hjärtat, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Programpunkterna i korthet:

• Hur gjorde vi förr? Arkitekt Håkan Josefsson.
• Hur gör vi i dag? Fysisk planering av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Planeringschef Lennart Ring.
• Lokalförsörjningsplan för Akademiska sjukhuset, Uppsala. Chef lokalplaneringsavd. Sonja Ekström Boström, arkitekt Eva Berg.
• Studiebesök.
• Vad händer i Sverige i dag? Sex om-/nybyggnadsprojekt på mellansvenska sjukhus presenteras.

Programmet finns här >>

Konferensen avslutades med sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Handlingarna till årsmötet finns här >>
Protokollet från årsmötet >>