conventumREGIONAL KONFERENS FÖR KOMMUNER
2 APRIL 2009
ÖREBRO

Plats: Conventum, Olof Palmes torg 1, Örebro
Tid: Kl. 9.30–16 den 2 april 2009

Den här endagarskonferensen handlade om att bygga för äldre i kommunerna och presenterade både konkreta exempel och nya forskningsrön.

Programpunkterna i korthet:

  • Örebro kommun presenterade sin planering inför kommande år angående äldreboende.

  • Micasa fastigheter AB i Stockholms kommun deltog med sin framtidsplanering.

  • Arkitekt SAR/MSA Jonas E Andersson talade utifrån sin licentiatavhandling med titeln Rum för äldre – om arkitektur för äldre med demens eller somatisk sjukdom.

  • Arkitekterna SAR/MSA Solvej Fridell och Katarina Ringstedt redogjorde för forskningsrapporten God äldreomsorg i tätort.

  • Universitetslektor Inga Malmqvist, Chalmers tekniska högskola berättade om ett aktuellt forskningsfält – Bostadsområde som vårdmiljö.

  • Lena Lundqvist, ansvarig för programskrivning i tidiga skeden vid Uppsala kommun avslutade dagen under rubriken Hur ska vi styra så att vi bygger i rätt tid, på rätt plats, i rätt kvalitet?


Programmet finns här (pdf) >>

Dokumentationen finns här >>